เด็กม.ต้น มาพากันมาเย็ดที่หลังบ้าน กลัวพ่อแม่เห็นแก่แดดจริงๆ